BIPNiedziela, 11.6.2023

WYBORY SAMORZĄDOWE 2018

Zarządzenie nr 56/18 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin i rad powiatów w województwie wielkopolskim oraz Sejmiku Województwa Wielkopolskiego

 

Komunikat Komisarza Wyborczego w Koninie II z dnia 6 kwietnia 2018 r. o objęciu funkcji, właściwości terytorialnej oraz o siedzibie i czasie pracy Komisarza Wyborczego w Koninie II

 

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

 

Komunikat Komisarza Wyborczego w Koninie II z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 

Komunikat Komisarza Wyborczego w Koninie II z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie liczby mieszkańców w poszczególnych gminach według stanu na koniec roku 2017.

 

Komunikat Komisarza Wyborczego w Koninie II z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych (gminnych, miejskich i powiatowych) w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 

Postanowienie nr 8/2018 Komisarza Wyborczego w Koninie II z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie podziału powiatu gnieźnieńskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
 

Obwieszczenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego z 21 sierpnia 2018 r. o podziale Województwa na okręgi wyborcze w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. 

Obwieszczenie Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 21 sierpnia 2018 roku o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej w Gnieźnie w wyborach do Rady Powiatu Gnieźnieńskiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Koninie II z dnia 8 września 2018 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Koninie II z dnia 8 września 2018 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 

SKŁAD I SIEDZIBA Powiatowej Komisji Wyborczej w Gnieźnie

 

HARMONOGRAM DYŻURÓW Powiatowej Komisji Wyborczej w Gnieźnie w dniach 12-17.09.2018 r.

 

Informacja Komisarza Wyborczego w Koninie II z dnia 12 września 2018 r. w sprawie terminu rejestracji kandydatów na radnych

 

Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej w Gnieźnie z dnia 28 września 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Gnieźnieńskiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.


Uchwała Powiatowej Komisji Wyborczej w Gnieźnie z dnia 4 października 2018 r. o sprostowaniu uchwały z dnia 28 września 2018 r. w sprawie obwieszczenia Powiatowej Komisji Wyborczej w Gnieźnie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Gnieźnieńskiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 

Uchwała Powiatowej Komisji Wyborczej w Gnieźnie z dnia 12 października 2018 r. o skreśleniu nazwiska kandydata

 

Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej w Gnieźnie z dnia 12 października 2018 r. o skreśleniu nazwiska kandydata z zarejestrowanej listy kandydatów oraz warunkach ważności głosu w związku z tym skreśleniem

 

Informacja o dyżurze Powiatowej Komisji Wyborczej w Gnieźnie w dniach 20-22 października 2018 r.

 

 Protokół z wyborów do Rady Powiatu Gnieźnieńskiego sporządzony dnia 22 października 2018 r. przez Powiatową Komisję Wyborczą w Gnieźnie.

 

Zestawienie wyników głosowania i podziału mandatów w okręgu wyborczym nr 1, utworzonym dla wyboru Rady
Powiatu Gnieźnieńskiego sporządzone dnia 22 października 2018 r. przez Powiatową Komisję Wyborczą w Gnieźnie.

 

Zestawienie wyników głosowania i podziału mandatów w okręgu wyborczym nr 2, utworzonym dla wyboru Rady
Powiatu Gnieźnieńskiego sporządzone dnia 22 października 2018 r. przez Powiatową Komisję Wyborczą w Gnieźnie.

 

Zestawienie wyników głosowania i podziału mandatów w okręgu wyborczym nr 3, utworzonym dla wyboru Rady
Powiatu Gnieźnieńskiego sporządzone dnia 22 października 2018 r. przez Powiatową Komisję Wyborczą w Gnieźnie.

 

Zestawienie wyników głosowania i podziału mandatów w okręgu wyborczym nr 4, utworzonym dla wyboru Rady
Powiatu Gnieźnieńskiego sporządzone dnia 22 października 2018 r. przez Powiatową Komisję Wyborczą w Gnieźnie.

 

Zestawienie wyników głosowania i podziału mandatów w okręgu wyborczym nr 5, utworzonym dla wyboru Rady
Powiatu Gnieźnieńskiego sporządzone dnia 22 października 2018 r. przez Powiatową Komisję Wyborczą w Gnieźnie.

 

Protokół zbiorczych wyników głosowania na obszarze powiatu gnieźnieńskiego, Okręg nr 3 w wyborach do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, sporządzony dnia 22 października 2018 r. przez Powiatową Komisję Wyborczą w Gnieźnie.

 

Wyciąg z obwieszczenia Komisarza Wyborczego w Poznaniu I z dnia 24 października 2018 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa wielkopolskiego

 

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki