BIPPiątek, 02.6.2023

Wydawanie kart parkingowych dla placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych

Nazwa sprawy:

Wydawanie kart parkingowych dla placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych

Jednostka odpowiedzialna:

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania
o Niepełnosprawności

Zakres świadczonej usługi:

Wydanie karty parkingowej placówce zajmującej się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych

Miejsce załatwienia sprawy:

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania

o Niepełnosprawności

Starostwo Powiatowe w Gnieźnie

ul. Papieża Jana Pawła II 9/10

62-200          Gniezno

 • składanie dokumentów: parter – Biuro Obsługi Interesanta, od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:30 do 15:30
 • dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 61 424 66 65, 61 424 66 15 lub drogą e-mail: zdrowie@powiat-gniezno.pl

Wymagane dokumenty:

 • wypełniony wniosek o wydanie karty parkingowej
 • dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej

Opłaty:

Opłata za wydanie karty parkingowej wynosi 21 złotych. Opłatę należy wpłacić na rachunek bankowy nr: 94 1600 1462 1747 8730 4000 0005.

Sposób załatwienia sprawy:

Przewodnicząca zespołu w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku spełniającego wymogi formalne, informuje osobę upoważnioną do reprezentowania placówki o sposobie załatwienia sprawy.

Termin załatwienia sprawy:

Przewodnicząca zespołu w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku spełniającego wymogi formalne, informuje osobę upoważnioną do reprezentowania placówki o terminie załatwienia sprawy.

Tryb odwoławczy:

brak

Podstawa prawna:

 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej
  z dnia 18 czerwca 2014r. w sprawie rodzaju placówek uprawnionych do uzyskania karty parkingowej 
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej
  z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie wysokości opłaty za wydanie karty parkingowej oraz warunków dystrybucji blankietów kart parkingowych 
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej
  z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych 
 • ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym 

Dodatkowe informacje:

Składając wniosek przedstawia się do wglądu dowód rejestracyjny pojazdu placówki.

Osoba upoważniona do reprezentowania placówki odbiera kartę parkingową osobiście po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Formularze wniosków i druki do pobrania:

drukuj:
udostępnij: