BIPNiedziela, 11.6.2023

Zajęcia terenowe

W ramach projektu prowadzona będzie jedna kampania informacyjno – edukacyjna obejmująca tematykę związaną z realizacją przedsięwzięcia poprzez:

  1. Zajęcia terenowe (praktyczne) dla uczniów Zespołu Szkół Przyrodniczo-Usługowych z Gniezna dotyczące upraw metodą tradycyjną i ekologiczną (m.in. zastosowanie odpowiedniej ściółki, konieczność zastosowania odpowiedniego pH gleby, zwrócenie uwagi na możliwość występowania szkodników glebowych, utwardzenie)- 78 godzin.
    Miejsce: teren przy Zespole Szkół Przyrodniczo – Usługowych.

Uczestnicy: Uczniowie Zespołu Szkół Przyrodniczo – Usługowych w Gnieźnie

Tematyka będzie dotyczyła m.in.

  • kierunków i zalet projektu;
  • zasad działania, zalet automatycznych stacji meteorologicznych;
  • budowy i wyposażenia ogródków meteorologicznych;
  • powstania Powiatowego Centrum Stacji Meteorologicznych;
  • bazy informacji, które można otrzymać dzięki realizacji projektu;
  • przeciwdziałania niekorzystnym zmianom zachodzących w przyrodzie;
  • wskazania kierunków działania mających na celu ochronę przyrody.

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki