BIPPoniedziałek, 29.5.2023

Zaproszenie na bezpłatne szkolenie z zakresu Oceny oddziaływania na środowisko
 

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego zaprasza beneficjentów i potencjalnych beneficjentów, do udziału w bezpłatnych szkoleniach specjalistycznych poświęconych tematyce Oceny oddziaływania na środowisko.

Szkolenie odbędzie się w dwóch terminach:

16 grudnia 2008r. i 17 grudnia 2008r.

w Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Poznaniu,ul. Wieniawskiego 5/9, sala nr 1, godz. 9:00 - 16:00


Szkolenie skierowane jest do beneficjentów Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 (WRPO). Ma na celu przybliżenie Państwu zagadnień z zakresu oceny oddziaływania na środowisko oraz zapoznanie Państwa z obowiązującymi przepisami oraz regulacjami w zakresie prawa europejskiego i prawa polskiego.

Szkolenie jest bezpłatne, finansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Pomocy Technicznej WRPO.

Szkolenie realizowane będzie z podziałem na część konferencyjną i część warsztatową, w przedstawionych ramach godzinowych:

- 9.00 – 13.00 – Konferencja
-13.00 – 16.00 – Warsztaty


Wypełniony formularz prosimy przesłać wyłącznie e-mailem na adres:wiktoria.gorgolik@grupaergo.pl lub faksem : 71 344 41 44 lub 71 794 60 06

Liczba osób zgłaszanych z tej samej instytucji : maksymalnie 2 osoby

Formularze prosimy przesyłać najpóźniej do 09.12.2008r.

W razie pytań proszę o kontakt
Wiktoria Gorgolik

Grupa Ergo
71 787 31 07


Program szkolenia, formularz zgłoszeniowy oraz źródło strony: www.wrpo.wielkopolskie.pl
 

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki