BIPŚroda, 07.6.2023

Zespoły reprezentacyjne powiatu

zdjecie orkiestry

Chór mieszany „Metrum” powstał w 1983 roku w Gnieźnie. Od 1996 roku do 2021 roku jego dyrygentem i kierownikiem artystycznym był absolwent poznańskiej Akademii Muzycznej śp. Jarosław Krenz. Przez wszystkie lata swojej działalności chór koncertował i zdobywał nagrody podczas festiwali oraz konkursów chóralnych w kraju i za granicą. Wśród najbardziej prestiżowych nagród gnieźnieńskich chórzystów należy wymienić: III miejsce i Nagrodę Specjalną za najlepsze wykonanie kolędy tradycyjnej na Ogólnopolskim Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Będzinie w 2003 roku, „Srebrne Pasmo” na Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Adwentowej i Bożonarodzeniowej w Pradze w 2006 roku, I miejsce na Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Religijnej w Rumi w 2007 roku. Ponadto zespół zdobywał wielokrotnie najwyższe miejsca oraz nagrody specjalne za najlepsze wykonania utworów regulaminowych podczas licznych krajowych konkursów, natomiast dyrygent chóru wyróżniany był wielokrotnie tytułem „Najlepszego Dyrygenta”. W repertuarze chóru znajdują się utwory a cappella z gatunku współczesnej muzyki religijnej i świeckiej, negro spirituals, opracowania standardów jazzowych oraz utworów pop, kolędy oraz piosenki świąteczne.

Samorządowa Orkiestra Dęta powstała w 2007 roku. Obecnie liczy około 30 osób. Tworzą ją muzycy w różnym wieku – od kilkunastu do przeszło 60 lat. W 2014 roku Orkiestra Powiatu Gnieźnieńskiego zajęła pierwsze miejsce na XIX Wielkopolskim Turnieju Orkiestr Dętych im. Leona Schuberta  „O złoty róg”. Prezesem Samorządowej Orkiestry Dętej jest Tomasz Słomiański.

Zespół Tańca Ludowego ,,Gniezno’’ powstał w październiku 2016r. Od początku funkcjonowania jego kierownikiem artystycznym, choreografem i instruktorem jest Irena Kolanowska – ogromny pasjonat folkloru, wieloletnia tancerka Zespołu Folklorystycznego ,,Szamotuły”. Akompaniatorem Zespołu jest Jarosław Kusz związany z folklorem od wielu lat. Głównym celem Zespołu jest pielęgnowanie i kultywowanie polskiego folkloru oraz tradycji ludowych, w szczególności: tańca, przyśpiewek, zwyczajów i obrzędów oraz propagowanie ich wśród społeczeństwa. Zespół skupia w swoim składzie zdolnych, zamiłowanych w folklorze ludzi, dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe. Dotychczas Zespół dał kilkadziesiąt koncertów na terenie powiatu gnieźnieńskiego. Zespół Tańca Ludowego ,, Gniezno” uatrakcyjnia wiele imprez lokalnych w formie koncertów tanecznych i  corocznie prezentuje obrzęd dożynkowy. Do najważniejszych wydarzeń zaliczyć należy  udział Zespołu w Dniu Polskim zorganizowanym z okazji stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości w Padwie we Włoszech. W styczniu 2019 roku Zespół koncertował podczas 27 finału  Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W maju 2019 roku Zespól zajął I miejsce w Wielkopolskim Konkursie Piosenki i Tańca Ludowego pn; ,, Dziesięć tańców dla powstańców”.

Możliwy kontakt z w/w zespołami reprezentacyjnymi Powiatu Gnieźnieńskiego tutaj 

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki